ΜΕΛΗ – ΛΕΜΕΣΟΣ

ΌνομαΕπίθετοΠόλη
BURNSΥΒΟΝΗΛΕΜΕΣΟΣ
O'KEEFEΕΛΕΝΗΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥΚΟΥΛΛΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑΝΤΡΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΒΡΟΝΤΗΒΑΝΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΣΟΦΗΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΝΑΤΑΣΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΕΥΡΙΔΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜΑΡΙΛΕΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΗΛΙΑΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΜΗΤΡΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥΓΕΩΡΓΙΑΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΧΑΡΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΒΟΥΛΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥΑΝΤΡΕΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΤΤΑΓΕΩΡΓΙΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ-ΛΑΡΚΟΥΙΛΑΡΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΜΑΡΙΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΛΟΛΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΚΑΡΟΛΙΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΧΑΛΛΕΚΙΔΟΥΜΙΧΑΕΛΛΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥΝΙΝΕΤΤΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΟΙΖΙΔΟΥΝΑΔΙΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΑΡΝΕΡΟΥ-ΤΙΜΟΘΕΟΥΑΝΝΙΤΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΑΧΑΛΕΚΙΔΟΥΑΝΤΡΕΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΗΜΑΡΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΗΝΑΜΑΓΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΤΖΕΝΗΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΟΥΓΙΑΣΗΔΑΦΝΗΛΕΜΕΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΝΑΤΑΛΥΛΕΜΕΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΝΑΝΤΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥΞΕΝΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥΜΥΡΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΙΡΗΝΗΛΕΜΕΣΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥΤΑΡΣΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΔΟΥΣΤΕΛΛΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΕΥΗΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΟΥΚΑΛΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΜΑΡΙΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣΜΟΝΙΚΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣΙΩΑΝΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΕΣΛΙΚΑΝΑΤΑΛΥΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΕΣΛΙΚΑΜΑΡΙΖΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΕΤΑΣΗΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥΧΡΙΣΤΙΑΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΡΙΡΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΜΗΤΡΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΡΟΥΜΠΙΝΑΓΙΟΛΑΝΤΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥΠΑΟΛΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΣΙΗΤΤΗΕΒΙΤΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΣΟΛΕΑΒΑΛΕΡΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥΦΟΥΛΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΣΠΑΝΟΥΙΩΑΝΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΜΥΡΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗΦΙΛΙΠΠΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΦΩΤΗΜΑΡΙΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΜΑΡΙΛΕΝΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΣΥΛΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - BURNSΝΙΚΗΛΕΜΕΣΟΣ
ΧΑΣΚΑΒΑΝΕΣΣΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΦΡΟΣΩΛΕΜΕΣΟΣ
ΧΑΤΖΗΤΟΦΗΣΟΦΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΛΥΔΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΛΕΜΕΣΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΣΤΕΛΛΑΛΕΜΕΣΟΣ