ΜΕΛΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ

ΌνομαΕπίθετοΠόλη
ΑΔΑΜΟΥΝΤΕΠΟΡΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΔΑΜΟΥΜΑΙΡΙΛΥΝΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΔΑΜΟΥΚΑΡΟΛΙΝΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΔΑΜΟΥΕΛΕΝΗΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥΣΤΑΥΡΙΝΗΛΑΡΝΑΚΑ
ΖΕΝΙΟΥ-ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΦΑΙΔΡΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΑΛΟΠΕΤΡΙΔΟΥΛΕΥΚΟΘΕΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΥΜΑΡΙΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΟΥΓΑΝΑΡΗΚΑΤΕΡΙΝΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΚΥΡΙΑΚΗΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΑΖΑΡΟΥΠΑΥΛΟΣΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΟΙΖΙΔΟΥΔΑΝΑΗΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΟΥΚΑ MOLCHANOVAΝΕΛΛΗΛΑΡΝΑΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΝΤΡΕΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΝΤΖΗΝΑΝΤΙΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΝΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΝΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΕΡΔΙΟΥΑΛΙΚΗΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΟΥΠΑΖΗΚΑΤΕΡΙΝΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΣΟΥΡΟΥΛΑΕΛΣΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΣΤΑΜΠΟΛΗΠΟΛΙΝΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΤΕΡΖΗ ΘΡΟΔΩΡΟΥΣΥΛΒΙΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΜΑΡΚΙΔΟΥ - ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΚΑΛΙΑΛΑΡΝΑΚΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΕΛΕΝΑΛΑΡΝΑΚΑ