Κριτήρια εισδοχής στον Σύνδεσμο Χορού Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Χορού Κύπρου ιδρύθηκε το 1988 και αριθμεί σήμερα πέρα των 150 μελών. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε έχοντας ως κυριότερο στόχο και σκοπό τη θεσμοθέτηση του έντεχνου χορού και την κατοχύρωση και προστασία του επαγγέλματος των δασκάλων χορού στην Κύπρο.

Μέσα από την ανάγκη για συνεχή  βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους δασκάλους και με στόχο την ανέλιξη της τέχνης του έντεχνου χορού στον τόπο μας κατάφερε το 1997 να προωθήσει νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από την βουλή και διέπει τις σχολές έντεχνου χορού, για ασφαλή πρακτική εξάσκηση και ποιότητα στην εκπαίδευση των μαθητών από έμπειρους και σωστά καταρτισμένους δασκάλους. Μέχρι σήμερα συνεχίζει να διαβουλεύεται και να διεκδικεί την εφαρμογή της νομοθεσίας για προστασία του επαγγέλματος, από ανειδίκευτους  “επαγγελματίες” χορού.

Ο Σύνδεσμος έχει οργανώσει και συνεχίζει να οργανώνει πολλές εκδηλώσεις σεμινάρια και διαγωνισμούς σε συνεργασία με τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και με άλλους ιδιωτικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας που καταβάλλει για ρύθμιση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη του συνδέσμου αλλά και μεταξύ τρίτων που αγαπούν και έχουν σχέση με το χορό και θα ήθελαν να γίνουν μέλη έχει εκσυγχρονίσει και συγκεκριμενοποιήσει τα κριτήρια εισδοχής μέλους και ανοίγει τις αγκάλες του σε όλους τους επαγγελματίες που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια.

Στον Σύνδεσμο μπορούν να εγγραφούν:

Α. Άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετή πλήρη φοίτηση* σε επαγγελματική σχολή ή Πανεπιστήμιο με εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών στον χορό ( κλασσικό μπαλέτο, σύγχρονο χορό ή modern jazz) το οποίο να εμπεριέχει πρακτική και θεωρία

  • Η πρακτική (σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της όλης εκπαίδευσης) περιλαμβάνει τα μαθήματα έντεχνου χορού (μπαλέτο, σύγχρονο,modern jazz) στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά μαθήματα όπως point work, pas de deux, ρεπερτόριο, partnering, αυτοσχεδιασμός, body awareness, body conditioning κ.α
  • Η θεωρία (40% της όλης εκπαίδευσης) περιλαμβάνει τα μαθήματα θεωρία και πρακτική διδασκαλίας του χορού (dance teaching theory and practice), health and safety of dance, βασικές αρχές ανατομίας, ιστορία του χορού, βασικές γνώσεις για την ψυχολογία και τα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού, κατανόηση της σχέσης κίνησης και μουσικής κ.α.

Β. Επαγγελματίες χορευτές οι οποίοι έχουν εργοδοτηθεί σε επαγγελματικής δραστηριότητας ομάδα χορού διεθνούς φήμης βάση συμβολαίου για περίοδο συνολικά τεσσάρων ετών τουλάχιστον, και είναι κάτοχοι διπλώματος στην διδασκαλία του χορού (diploma/certificate in dance education accredited by a recognized awarding body– που έχει τύχει αναγνώρισης από έγκυρο σώμα)

*Με τον όρο πλήρης φοίτηση εννοείται ως ελάχιστη: έξι ώρες ημερήσια ,πέντε μέρες την εβδομάδα για τους εννέα μήνες, κατά τα τρία το ελάχιστον συναπτά έτη.