ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος Χορού Κύπρου
Τ. Θ. 70640, 3801 Λεμεσός
Email: cydanceassociation1@gmail.com
Tηλ. 99430077, 99517151